جدول کامل مرحله مقدماتی جام جهانی 2026

جدول کامل مرحله مقدماتی جام جهانی 2026
# ساعت تاریخ میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان استادیوم رویدادها
۱ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ قطر 8 1 افغانستان آزادی
۲ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ کویت 0 1 هند آزادی
۳ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ژاپن 5 0 میانمار آزادی
۴ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ سوریه 1 1 کره شمالی آزادی
۵ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ کره جنوبی 5 0 سنگاپور آزادی
۶ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ تایلند 1 2 چین آزادی
۷ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ مالزی 4 3 قرقیزستان آزادی
۸ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ عمان 3 0 چین تایپه آزادی
۹ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ترکمنستان 1 3 ازبکستان آزادی
۱۰ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ایران 4 0 هنگ کنگ آزادی
۱۱ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ فیلیپین 0 2 ویتنام آزادی
۱۲ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ عراق 5 1 اندونزی آزادی
۱۳ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ تاجیکستان 1 1 اردن آزادی
۱۴ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ عربستان 4 0 پاکستان آزادی
۱۵ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ امارات 4 0 نپال آزادی
۱۶ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ یمن 0 2 بحرین آزادی
۱۷ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ استرالیا 7 0 بنگلادش آزادی
۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ لبنان 0 0 فلسطین آزادی
۱۹ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ هند 0 3 قطر آزادی
۲۰ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ افغانستان 0 4 کویت آزادی
۲۱ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ میانمار 1 6 کره شمالی آزادی
۲۲ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سوریه 0 5 ژاپن آزادی
۲۳ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سنگاپور 1 3 تایلند آزادی
۲۴ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ چین 0 3 کره جنوبی آزادی
۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ چین تایپه 0 1 مالزی آزادی
۲۶ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ قرقیزستان 1 0 عمان آزادی
۲۷ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ هنگ کنگ 2 2 ترکمنستان آزادی
۲۸ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ازبکستان 2 2 ایران آزادی
۲۹ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فیلیپین 1 1 اندونزی آزادی
۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ویتنام 0 1 عراق آزادی
۳۱ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ پاکستان 1 6 تاجیکستان آزادی
۳۲ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ اردن 0 2 عربستان آزادی
۳۳ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ نپال 0 2 یمن آزادی
۳۴ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بحرین 0 2 امارات آزادی
۳۵ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بنگلادش 1 1 لبنان آزادی
۳۶ ۱۵: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فلسطین 0 1 استرالیا آزادی
۳۷ ۱۲:۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ استرالیا 2 0 لبنان آزادی
۳۸ ۱۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ پاکستان 0 3 اردن آزادی
۳۹ ۱۳:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ژاپن 1 0 کره شمالی آزادی
۴۰ ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ کره جنوبی 1 1 تایلند آزادی
۴۱ ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ چین تایپه 0 2 قرقیزستان آزادی
۴۲ ۱۵:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ میانمار 1 1 سوریه آزادی
۴۳ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ هنگ کنگ 0 2 ازبکستان آزادی
۴۴ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ سنگاپور 2 2 چین آزادی
۴۵ ۱۶:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ نپال 0 5 بحرین آزادی
۴۶ ۱۷:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ اندونزی 1 0 ویتنام آزادی
۴۷ ۱۹:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ایران 5 0 ترکمنستان آزادی
۴۸ ۲۱:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ امارات 2 1 یمن آزادی
۴۹ ۲۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ فلسطین 5 0 بنگلادش آزادی
۵۰ ۲۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ قطر 3 0 کویت آزادی
۵۱ ۲۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ افغانستان 0 0 هند آزادی
۵۲ ۲۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ عراق 1 0 فلسطین آزادی
۵۳ ۲۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ عربستان 1 0 تاجیکستان آزادی
۵۴ ۱۷:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ عمان 2 0 مالزی آزادی
۵۵ ۱۱:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ کره شمالی - - ژاپن آزادی
۵۶ ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بنگلادش 0 1 فلسطین آزادی
۵۷ ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ فیلیپین 0 5 عراق آزادی
۵۸ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ویتنام 0 3 اندونزی آزادی
۵۹ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ لبنان 0 5 استرالیا آزادی
۶۰ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ چین 4 1 سنگاپور آزادی
۶۱ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ کویت 1 2 قطر آزادی
۶۲ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ تایلند 0 3 کره جنوبی آزادی
۶۳ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ هند 1 2 افغانستان آزادی
۶۴ ۱۷:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ قرقیزستان 5 1 چین تایپه آزادی
۶۵ ۱۸:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ازبکستان 3 0 هنگ کنگ آزادی
۶۶ ۱۸:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ترکمنستان 0 1 ایران آزادی
۶۷ ۱۸:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ تاجیکستان 1 1 عربستان آزادی
۶۸ ۲۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بحرین 4 0 نپال آزادی
۶۹ ۲۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ یمن 0 3 امارات آزادی
۷۰ ۲۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ سوریه 7 0 میانمار آزادی
۷۱ ۲۲:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ اردن 7 0 پاکستان آزادی
۷۲ ۱۸:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ مالزی 0 2 عمان آزادی
۷۳ ۱۴:۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ بنگلادش - - استرالیا آزادی
۷۴ ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ چین تایپه - - عمان آزادی
۷۵ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ هنگ کنگ - - ایران آزادی
۷۶ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ افغانستان - - قطر آزادی
۷۷ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ فلسطین - - لبنان آزادی
۷۸ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ازبکستان - - ترکمنستان آزادی
۷۹ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ پاکستان - - عربستان آزادی
۸۰ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ویتنام - - فیلیپین آزادی
۸۱ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ سنگاپور - - کره جنوبی آزادی
۸۲ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ نپال - - امارات آزادی
۸۳ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ چین - - تایلند آزادی
۸۴ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ کره شمالی - - سوریه آزادی
۸۵ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ میانمار - - ژاپن آزادی
۸۶ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ اندونزی - - عراق آزادی
۸۷ ۱۷:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ هند - - کویت آزادی
۸۸ ۱۸:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ قرقیزستان - - مالزی آزادی
۸۹ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ اردن - - تاجیکستان آزادی
۹۰ ۲۱:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ بحرین - - یمن آزادی
۹۱ ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ژاپن - - سوریه آزادی
۹۲ ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ کره جنوبی - - چین آزادی
۹۳ ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ کره شمالی - - میانمار آزادی
۹۴ ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ترکمنستان - - هنگ کنگ آزادی
۹۵ ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ یمن - - نپال آزادی
۹۶ ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ استرالیا - - فلسطین آزادی
۹۷ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ تایلند - - سنگاپور آزادی
۹۸ ۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ اندونزی - - فیلیپین آزادی
۹۹ ۱۶:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ مالزی - - چین تایپه آزادی
۱۰۰ ۱۸:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ تاجیکستان - - پاکستان آزادی
۱۰۱ ۱۹:۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ قطر - - هند آزادی
۱۰۲ ۱۹:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ عمان - - قرقیزستان آزادی
۱۰۳ ۱۹:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ لبنان - - بنگلادش آزادی
۱۰۴ ۲۰:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ایران - - ازبکستان آزادی
۱۰۵ ۲۰:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ امارات - - بحرین آزادی
۱۰۶ ۲۱:۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ کویت - - افغانستان آزادی
۱۰۷ ۲۱:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ عربستان - - اردن آزادی
۱۰۸ ۲۱:۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ عراق - - ویتنام آزادی
قاب خاطرات
گزارش تصویری
ویدئوها
آخرین اخبار

گزارش تصویری از دیدار تیم های سپاهان و هوادار

گزارش تصویری از دیدار تیم های فولاد و ذوب آهن

گزارش تصویری از دیدار تیم های ملوان و مس رفسنجان

گزارش تصویری از دیدار تیم های گل گهر و آلومینیوم

گزارش تصویری از دیدار تیم های پیکان و تراکتور

گزارش تصویری از دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال خوزستان

گزارش تصویری از دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین

گزارش تصویری از دیدار تیم های نساجی مازندران و استقلال تهران

تمرین عصرگاهی تیم ملی جوانان در هوای مطبوع

گزارش تصویری از تمرین تیم ملی بانوان

/files/fa/adv/126959_777.png