فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ قطر ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۶ ۲ ۱۴ ۱۲
۲ هند ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۵ ۴
۳ افغانستان ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱۳ -۱۰ ۴
۴ کویت ۴ ۱ ۰ ۳ ۵ ۶ ۳