فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ایران ۴ ۳ ۱ ۰ ۱۷ ۳ ۱۴ ۱۰
۲ ازبکستان ۴ ۳ ۰ ۱ ۲۴ ۶ ۱۸ ۹
۳ قرقیزستان ۵ ۲ ۱ ۲ ۸ ۱۲ ۷
۴ تاجیکستان ۴ ۱ ۰ ۳ ۴ ۱۵ -۱۱ ۳
۵ ترکمنستان ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱۹ -۱۷ ۰