فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مرکز ملی فوتبال ایران

مرکز ملی فوتبال ایران

مرکز ملی فوتبال ایران با بهره مندی از آخرین تجهیزات و امکانات اقامتی ، تمرینی و ورزشی مورد نیاز خانه تیم های ملی در رشته ها و رده های مختلف سنی است که بهترین ظرفیت های مورد نیاز جهت برگزاری اردوهای آماده سازی ، تمرینات و حتی بازی های تدارکاتی تیم های ملی را فراهم ساخته است. در حال حاضر ریاست مرکز ملی فوتبال بر عهده داوود پرهیزکاری می‌باشد.
فراخوان

فراخوان

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فراخوانی را در خصوص خدمات مهندسی ساختمان اداری فدراسیون صادر کرد.
1