فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

از کوچه امید تا  اوج افتخار

از کوچه امید تا  اوج افتخار

سومین نماهنگ نامزدی کشورمان برای میزبانی رقابت های جام ملت های آسیا در سال 2027 در شبکه های رسانه ای فدراسیون فوتبال با عنوان از کوچه امید تا اوج افتخار منتشر شد.                                                               
مصوبات مجمع اعلام شد
پایان مجمع عمومی فوق العاده فدراسیون فوتبال

مصوبات مجمع اعلام شد

در مجمع عمومی فوق العاده فدراسیون فوتبال بندهای مختلفی به تصویب اعضا رسید.
1