فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال

این کمیته مسئولیت بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص چگونگی ایجاد توانایی در سطوح فدراسیون و هیات ها در زمینه بازاریابی از جمله تبلیغات ، حامیان مالی و حقوق چند رسانه ای در سطوح بین المللی و داخلی را بر عهده دارد که سرپرست این کمیته احسان اصولی می باشد.
آگهی فراخوان

آگهی فراخوان

فدراسیون فوتبال آگهی فراخوان مزایده عمومی انتخاب حامی تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد.
آگهی فراخوان

آگهی فراخوان

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران دعوت به همکاری می‌نماید.
1